Borgerstuens fremtid

Balle Borgerforening

 

Juli 2015:

Balle Borgerforening har igen lejemålet "Balle Borgerstue" på Lykkesholmvej 1, 8444 Balle

 

Hør nærmere hos udlejer Randi Mikkelsen 21 94 32 28

 

2014:

Borgerforeningens lejemål "Borgerstuen" er opsagt pr. 31. oktober 2014 af Syddjurs Kommune

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på et borgerhus i den gamle børnehave.

 

Indtil det nye borgerhus er en realitet, arbejdes der på en forlængelse af lejemålet "Borgerstuen".

 

Pr. 1. november 2014 er lejekontrakten med Syddjurs Kommune forlænget med 6 måneder. Huslejen er steget med næsten 100%, og det er derfor i bestyrelsen besluttet, at der ikke længere kan udlånes til offentlige arrangementer uden betaling.

 

Maj 2015:

Pt. er Balle Borgerforening hjemløse, og vi afventer afgørelse i BORGERHUS-sagen.

 

 

Hør nærmere hos udlejer Randi Mikkelsen 21 94 32 28

Copyright © All Rights Reserved